Loonwaarde onderzoek

Het loonwaarde onderzoek nader toegelicht.

Algemeen

Een loonwaarde onderzoek wordt verricht door een gecertificeerd loonwaarde adviseur, veelal een (gecertificeerd) registerarbeidsdeskundige. De loonwaarde meting geschiedt met een gevalideerde methodiek.

Opdrachten voor een loonwaarde onderzoek worden uitgevoerd in opdracht van verzekeraars (veelal bij letselschade), gemeentes (participatiewet) en werkgevers (loonwaarde bij blijvende beperkingen) en heeft een geldigheidsduur van 6 tot 12 maanden.

Wat is een loonwaarde onderzoek en wat levert het op aan inzicht

Een loonwaarde onderzoek geeft in een percentage weer de arbeidsprestatie van de onderzochte medewerker ten opzichte van “de gezonde gelijke” gedurende 8 uur per dag in dezelfde maatgevende functie. Hierbij worden een aantal aspecten gemeten.

  • De verminderde duur dat iemand beschikbaar is voor arbeid
  • De taken/handelingen die de persoon in de functie niet uit kan voeren
  • Of er sprake is van een structureel vertraagd handelingstempo
  • Wat het uitvalpercentage is de gerealiseerde productie (kwaliteitsaspect)

Belangrijk is te realiseren dat deze aspecten alleen worden gescoord wanneer zij een direct verband hebben met ziekte, gebrek of opgelopen letsel. Bijvoorbeeld wanneer iemand maar zes uur wil werken omdat acht uur als te lang wordt ervaren, wordt geen verminderde arbeidsduur gescoord wanneer de bedrijfsarts of medisch adviseur geen medische urenbeperking heeft geduid in het belastbaarheidspatroon/beperkingenpatroon.

Om een representatieve meting te kunnen doen moet werknemer bij voorkeur minimaal drie maanden in eenzelfde functie hebben gewerkt en er op datum onderzoek een recent belastbaarheidsprofiel zijn, van bij voorkeur maximaal een maand oud. Op die manier kunnen zowel werkgever, werknemer als arbeidsdeskundige zich een afgewogen mening vormen over de geleverde arbeidsprestatie en kunnen zij hierover met elkaar in gesprek.

Uiteindelijk levert het onderzoek een percentage op over de geleverde arbeidsprestatie t.o.v. “de gezonde gelijke” met een bandbreedte van 5%. Op basis van dit inzicht kunnen werkgever en werknemer prestatieafspraken maken en een arbeidsovereenkomst sluiten.

Wat een loonwaarde onderzoek niet is

Een loonwaarde onderzoek is geen onderzoek waarbij van een willekeurige persoon zonder baan vastgesteld kan worden hoeveel het loon is wat hij zou kunnen verdienen t.g.v. ziekte of gebrek. Er wordt immers gemeten naar arbeidsprestatie ten opzichte van een “gezonde gelijke”. Er moet dus altijd sprake zijn van een baan die voor minimaal drie maanden uitgevoerd is. Het vaststellen van de hoogte van het salaris is een arbeidsrechtelijke zaak en komt stand tussen werkgever werknemer. Op de achtergrond is hierbij veelal een (letselschade) verzekeraar actief, of gemeente. Ook speelt de wet op het Wettelijk Minimum Loon (WML) een rol. Het loonwaarde onderzoek van de arbeidsdeskundige beperkt zich tot de reëel te kunnen leveren arbeidsprestatie.

Wat wordt er gemeten/bekeken?

  • De functieomschrijving
  • De taken/handelingen in de functie
  • Fysieke omgevingsfactoren
  • Persoonlijk en sociaal functioneren
  • Vereiste competenties gemeten op 44 aspecten in 10 hoofdgroepen
  • De belastbaarheid van de medewerker op basis van een belastbaarheidsprofiel

Wat als er geen 'gezonde gelijke' is?

In het MKB, waar veel mensen met een arbeidsbeperking (kunnen) worden opgenomen, is er niet altijd te meten met de arbeidsprestatie van een “gezonde gelijke”. In dat geval worden taken/handelingen van één of meerdere andere functies bekeken, ook kunnen vergelijkbare functies uit de bedrijfstak worden geraadpleegd. In deze situatie wordt het onderzoek complexer en vergt dan ook meer tijd. Kosten hiervan worden, indien aan de orde, op basis van open nacalculatie in rekening gebracht. De kwaliteit van de uitkomst staat te allen tijde voorop.

Tenslotte:

Bij het inzetten van het loonwaarde onderzoek committeren werkgever en werknemer zich vooraf aan de uitkomst van het onderzoek. Gedurende het gehele onderzoek zijn en blijven zij op de hoogte van de gegevens die aan de basis liggen van de uitkomst van het onderzoek. Op die manier is geborgd dat het gehele proces op een voor werkgever en werknemer transparante manier verloopt. Het percentage met de bandbreedte is dan ook de finale uitkomst. Het vergt vooraf commitment van beide partijen om deze uitkomst te accepteren.

Als er nog vragen zijn horen wij het graag.

aanmelding@Synapsis-advies.nl