Ergonomisch advies

Ergonomisch advies

Als een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte zelfstandige of werknemer beperkingen heeft die een negatief effect hebben op de taakbeoefening, kan het zinvol zijn om de werkplek ergonomisch te laten beoordelen en een ergonomisch advies te geven.

 

Wat doet een ergonoom?

Door een werkplekbezoek te verrichten beoordeelt een ergonoom de huidige werkplek en de wijze waarop de persoon er gebruik van maakt. Hij constateert waar de knelpunten liggen en geeft adviezen. Bijvoorbeeld over aanpassingen in het ontwerp, de uitvoering van de taak zelf (taakverschuivingen) of door het juiste gebruik van de benodigde hulpmiddelen. Daarnaast geeft hij instructie aan de persoon op welke manier deze het beste kan werken. Door deze aanpassingen toe te passen, komt het vaak voor dat de mate van arbeidsongeschiktheid daalt en deze persoon duurzaam kan worden behouden in het eigen werk.

Samenwerking

Synapsis werkt met een professionele ergonoom die elke soorten werkplek kan beoordelen. Deze ergonoom is werkzaam als manager tandheelkunde, ergonoom en tandartsdocent op de Radboud Universiteit. Hij is gespecialiseerd in ergonomische beoordelingen verrichten bij tandartsen, mondhygiënisten, tandartsassistenten en schoonheidspecialisten. Met name arbeidsongeschiktheids verzekeraars maken regelmatig gebruik van zijn deskundigheid, maar ook verzekeraars in de personenschade of een werkgever.