Casemanagement

Casemanagement

Bij Synapsis Bv kunt u zowel als werkgever als werknemer terecht voor casemanagement verzuimbegeleiding. Dit wordt gedaan door een bij het RNVC geregistreerd Casemanager Regie op Verzuim.

De werkgever heeft juridisch gezien de regie over het ziekteverzuimproces conform wet verbetering poortwachter en de Regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar.
De casemanager van Synapsis treedt op als tussenpersoon tussen werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Tevens kan de casemanager taken hebben als coach of re-integratie consulent.

U kunt hierbij o.a. denken aan:

  • Dossierscreening
  • Plannen van afspraken t.b.v. diverse spreekuren met de bedrijfsarts
  • Vraagstellingen aan de bedrijfsarts formuleren
  • Opstellen en evalueren van het plan van aanpak,
  • Bewaken – en uitvoering van acties binnen de verplichte termijnen
  • Begeleiding van leidinggevenden bij hun taken in de verzuimbegeleiding
  • Begeleiden van de werknemer in het kader van re-integratie in het 1e en 2e spoor
  • Ondersteunen bij de WIA-aanvraag

Als er nog vragen zijn horen wij het graag.