2e Spoor traject

2e Spoor traject

Indien het niet duidelijk is of de arbeidsongeschikte werknemer kan herstellen in eigen of aangepast werk bij de eigen werkgever, verlangt het UWV van de werkgever dat deze in het 2e jaar van de arbeidsongeschiktheid een 2e spoor traject inzet. Een 2e spoor traject dient uiterlijk 6 weken na de eerstejaars ziektemelding opgestart te worden.
Soms wordt een dergelijk traject tegelijkertijd aangeboden naast het opbouwen van werkuren in het oorspronkelijke werk. Synapsis biedt 2e spoor trajecten landelijk aan.


Synapsis staat voor:

 • verbinding en communicatie: wij willen vooral aansluiten wat de behoefte is van de cliënt, maar geven ook feedback om meerdere wegen in te slaan;
 • het werktempo is hoog en pro-actief: er is regelmatig een gesprek aan huis of op een afgesproken locatie;
 • kwaliteit: geen half werk: we doen wat we afspreken en leggen afspraken veelal via de mail vast.
 • we vragen wel een hoge inzet van betrokkene. Wij ondersteunen, maar vragen tegelijkertijd dat de cliënt maximaal meewerkt en zelf initiatieven ontplooit.

Inhoud van onze trajecten:

 1. Coaching:

  In onze tweede spoortrajecten besteden wij aandacht aan het loslaten en verwerken van het verlies van de “oude” functie. De gevoelens worden omgebogen naar een toekomstgerichte, actieve houding en een herwonnen zelfvertrouwen. Het voelen van de eigen verantwoording dragen van de cliënt (eigen regie) staat voorop. Middels coachende gesprekken krijgt de cliënt meer zicht op diens eigen mogelijkheden en verkrijgt zelfinzicht over onder meer werkhouding en motivatie.

 2. Voorbereidingen:

  a: Er wordt een loopbaananalyse opgesteld naar mogelijke andere passende functies. In een oriëntatie worden kansen en mogelijkheden helder.
  b: Het kan zijn dat een cliënt ondersteund dient te worden naar het optimaliseren van de arbeidsmarktbenadering: bij komen verschillende leerdoelen aan bod, zoals onder andere het versterken van de eigen regie, sollicitatietechnieken, netwerkgesprekken, inzet van social media , opdoen van nieuwe relevante werkervaring.

 3. Marktbenadering:

  De arbeidsmarkt wordt door zowel de reintegratiecoach als de cliënt actief benaderd. Soms eerst door een tussenstapje te zetten en het aangaan van een werkervaringsplek, soms door het volgen van een korte cursus. Maar het komt ook voor dat er direct actieve jobhunting wordt toegepast. Het einddoel is het vinden van een passende functie.

 4. Nazorg:

  Zodra er zicht is op betaald werk worden adviezen gegeven over detachering, verrekening van inkomsten, accepteren van een tijdelijke of parttimebaan met behoud van dienstverband, voorlichting geven aan een nieuwe werkgever over premiekorting etc. Na plaatsing worden vanaf de zijlijn de ervaringen gevolgd.

Er wordt zoveel mogelijk maatwerk toegepast: wat is nodig voor de cliënt, en wat juist niet.

Wilt u meer informatie over onze 2e spoor trajecten, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Per mail:
aanmelding@synapsis-advies.nl

Of telefonisch:
Chris Scholte , directeur en arbeidsdeskundige : 06-21711340