De heer M. Van Schijndel, voormalig bedrijfsleider- momenteel volledig arbeidsongeschikt-Wia uitkering

Ik kwam in aanraking met Synapsis doordat door zij werden ingehuurd om mijn werkgever en mij te adviseren en te begeleiden in het 2e ziektejaar. Het hele traject van het opstellen van een arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek en de herziening, de loonwaardemeting tot het trajectplan re-integratie tweede spoor, plus de WIA begeleiding werd met grote deskundigheid uitgevoerd. Dit met oog voor zowel de belangen van de werkgever, als van de werknemer.

De arbeidsdeskundige adviezen, de inzet van het 2e spoor traject met ondersteuning bij het solliciteren, het zoeken van een werkervaringsplek en de begeleiding bij de aanvraag van de WIA werd met grote inzet, rust en deskundigheid uitgevoerd. Ook werden er bruikbare adviezen gegeven en heldere rapporten opgeleverd. De diverse professionals van Synapsis waar ik mee werkte waren begripvol, toch voortvarend, belangstellend en professioneel.

Ik kan dan ook iedereen de professionals van Synapsis aanbevelen.