De heer M. Van Schijndel, voormalig bedrijfsleider- momenteel volledig arbeidsongeschikt-Wia uitkering

Ik kwam in aanraking met Synapsis doordat door zij werden ingehuurd om mijn werkgever en mij te adviseren en te begeleiden in het 2e ziektejaar. Het hele traject van het opstellen van een arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek en de herziening, de loonwaardemeting tot het trajectplan re-integratie tweede spoor, plus de WIA begeleiding werd met grote deskundigheid uitgevoerd….

Mevrouw mr A. Ales, Senior schaderegelaar personenschade ASR:

Chris Scholte heeft een empathische en voortvarende aanpak. Afhankelijk van de casus en de betrokkene kan zij zowel als herstelcoach als re-integratiecoach/arbeidsdeskundige optreden. Zij weet haar expertise op beide gebieden met veel enthousiasme en deskundigheid in te zetten. Onder haar begeleiding komt de betrokkene weer in beweging en keert de regie over zijn/ haar leven…

Mevrouw E uit N. Letselschade cliënt voormalig huishoudelijk medewerker -gere-integreerd als winkelmedewerker

Vorig jaar werd Chris Scholte van Synapsis, als onafhankelijke arbeidsdeskundige/herstelcoach ingeschakeld door mijn advocaat en door de tegenpartij/aansprakelijke verzekeraar. Ze werd ingeschakeld voor arbeidsdeskundig advies en om mij te begeleiden in een eventuele herstel en arbeidsproces. Tijdens de allereerste kennismaking met Chris voelde het vertrouwd, ze stelde mij erg op mijn gemak. Ik had sinds…