Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid scheppen als een cliënt (een werknemer of een ex werknemer) arbeidsongeschikt is.

Door het onderzoek dat onze arbeidsdeskundigen uitvoeren en de inbreng van de bedrijfsarts wordt bepaald of de cliënt zijn of haar eigen werk kan hervatten. Is dit het geval, dan bekijken we of dit bij de eigen werkgever mogelijk is, eventueel door het werk passend te maken, of dat we op zoek moeten naar ander passend werk bij een andere werkgever. Of in het geval dat de cliënt niet meer in dienst is bij de werkgever, welke stappen moeten er worden gezet in de re-integratie?

 

Er zijn diverse soorten onderzoeken:

 1. Arbeidsdeskundig onderzoek waarbij de werknemer in dienst is bij een werkgever.
 2. Arbeidsdeskundig onderzoek waarbij de werknemer ziek uit dienst is gegaan bij een voormalig werkgever (Ziektewet).
 3. Arbeidsdeskundig onderzoek in het geval van een uitkering ( WGA- uitkering, WWB uitkering of Wajong uitkering).
 4. Arbeidsdeskundig onderzoek in het kader van een arbeidsongeschiktheidspolis, voor zelfstandigen of ondernemers (zie AOV beoordelingen).
 5. Arbeidsdeskundig onderzoek waarbij er geen sprake is van enige vorm van inkomen, maar dat wel gewenst is.

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op vragen zoals:

 • Hoe staat het met de belastbaarheid van de cliënt (werknemer of ex werknemer) in het kader van het (voormalig) eigen werk?
 • Indien de werknemer in dienst is: is er zicht voor de cliënt op terugkeer naar de eigen functie? Kan het werk aangepast worden aan de mogelijkheden van de werknemer? Is er een andere functie binnen de organisatie voor de werknemer?
 • Moet er gezocht worden naar een werkplek buiten de eigen organisatie (2e spoor)?
 • En in welke passende functies kan een cliënt wel werken?
 • Zijn er vanuit de Wet Verbetering poortwachter nog andere adviezen?

Arbeidsdeskundig onderzoek eerste en tweede spoor

Het verschil tussen het eerste of tweede spoor is de organisatie waar de werknemer komt te werken. Onze arbeidsdeskundige onderzoekt tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek eerst de mogelijkheden binnen het eerste spoor, als dat nog kan. Bij een werknemer dat in dienst is bij een werkgever wordt gekeken of de werknemer kan terugkeren op de eigen werkplek of in een andere functie binnen de organisatie. De arbeidsdeskundige geeft daarnaast aan of het nodig is de mogelijkheden binnen het tweede spoor te onderzoeken.

Als dat allemaal niet mogelijk is, worden de mogelijkheden bij een nieuwe werkgever onderzocht (tweede spoor).

 • In welke andere functies kan de (ex-) werknemer bij een andere werkgever nog uitvoeren? Daar worden voorbeeld van gegeven.
 • En is de verwachting dat hij/zij dit voor minimaal 65% van het verdienvermogen kan uitvoeren (= passend)?
 • Hierbij houden we rekening met de belastbaarheid, het scholingsniveau en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt van de werknemer.

Wettelijk verplicht/ loonsancties van het UWV

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht de werkgever om een arbeidskundig onderzoek uit te laten voeren. Het UWV controleert of er tjidig een arbeidsdeskundig onderzoek is uitgevoerd bij de WIA-aanvraag. In de laatste jaren kijkt het UWV steeds strenger naar de begeleiding van uw zieke werknemer. Het arbeidsdeskundig onderzoek maakt deel uit van deze controle ter voorkoming van een loonsanctie.

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek bij Synapsis BV?

Synapsis staat voor verbinding: de (ex-)werknemer krijgt verbinding door stappen te zetten naar zijn/haar werktoekomst. Hij/zij krijgt meer dan een beoordelingsgesprek: er wordt uitleg gegeven, hij/zij wordt gestimuleerd naar het zetten van realistische stappen op een warme, maar zakelijke manier. Er wordt duidelijkheid geschapen wat er van de cliënt verwacht wordt. In vele gevallen blijkt dat de (ex-) werknemer blij is met de duidelijkheid ook al is het soms lastig te verwerken. Wel is duidelijkheid belangrijk om te accepteren dat er nieuwe stappen gezet moeten worden om verder te komen. Ook daar wordt aandacht aan besteed.

Wij vinden overleg en communicatie zeer van belang, naast een inhoudelijk kwalitatief goed rapport en een korte doorlooptijd van het onderzoek:

 • Binnen 2 werkdagen na de aanvraag hebben wij het onderzoek ingepland.
 • Dan wordt er contact opgenomen met de aanvrager voor een kort vooroverleg.
 • Binnen 2 werkdagen na de uitvoering is het conceptrapport van het onderzoek gereed.
 • Dit conceptrapport wordt telefonisch kort toegelicht.
 • Na hoor/wederhoor is toegepast, wordt het definitieve rapport opgesteld.
 • De looptijd van een onderzoek is maximaal 3 weken, veelal korter.

Helder en duidelijk arbeidskundig rapport

Onze arbeidsdeskundige schrijft een heldere en overzichtelijke arbeidsdeskundige rapportage met concrete en deskundige adviezen. Bovendien profiteert men van een aantrekkelijke prijs voor ons arbeidsdeskundig onderzoek waarbij u kunt rekenen op een rapportage die UWV-proof is.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen bekijken we de mogelijkheden.

Bekijk hier reviews van opdrachtgevers, cliënten herstelcoaching en cliënten letselschade